Opis

Moduł Remote służy do komunikowania się oraz zdalnego wywoływania metod modułów i obiektów na innych serwerach jPALIO. Komunikacja jest oparta na binarnej serializacji obiektów Java. Aby zdefiniować połączenie ze zdalnym serwerem jPALIO, należy utworzyć konektor na serwerze źródłowym oraz listener na serwerze docelowym. Więcej dokumentacji znajdziesz w dokumentacji protokołu Remote.