Przykłady

Poniższe przykłady zakładają, że zdefiniowano konektor o nazwie "remote" typu RemoteConnector oraz wywoływane moduły/obiekty zostały udostępnione w konfiguracji listenera na zdalnym serwerze jPALIO.

Poniższy przykład wykorzystuje dostęp do zdalnego modułu SQL w celu pobrania liczby użytkowników zdalnego serwera jPALIO:

$=(@users, (Object[])$remote.invoke(remote, sql, readLine, ["select count(*) from P_USERS"]))
<p>Na zdalnym portalu jest utrzymywanych $@users[0] użytkowników.</p>

Poniższy przykład wykorzystuje dostęp do zdalnych obiektów jPALIO w celu weryfikacji zamówienie użytkownika:

$=(@response, (Boolean)$remote.invokeObject(remote, order.verifyOrder, [$@orderId]))
<p>Zgłoszenie $@orderId zostało $?($@response, "przyjęte", "odrzucone").</p>