Adnotacja jpalio.mvc.annotations.RequestBean

Adnotacja jpalio.mvc.annotations.RequestBean służy do oznaczania argumentów metod kontrolera. Powinna być ona używana tylko w przypadku argumentów metod oznaczonych jako RequestHandler. Adnotacja ta umożliwia wiązanie parametrów żądania do pól klasy obiektu podanego jako argument. Klasa powinna być zgodna z konwencją JavaBeans. Adnotacja ta nie pełni żadnej roli w algorytmie dopasowania bieżącego żądania do danej metody. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich pól tej adnotacji wraz z opisem.

Nazwa Opis Wartość domyślna
name Nazwa beana. Stanowi ona prefiks dla parametrów żądania, które mają zostać użyte przy wiązaniu wartości do pól klasy. Pole to nie jest obowiązkowe.
brak

Przykład:

// Without name
@RequestBean SampleBean bean
// With name
@RequestBean(name="bean") SampleBean bean