config.xml

Głównym plikiem konfiguracyjnym jPALIO jest config.xml. Znajduje się on w katalogu $TOMCAT_HOME/webapps/palio/WEB-INF/. Określa on główne parametry konfiguracyjne jPALIO. Przykładowy plik wygląda tak:

<palio>
<config>
<locale language="pl" timezone="Europe/Warsaw" charset="utf-8"/>
<admin login="admin" password="I0IMxJ6A9hBuO8HUkucsUj1pIH0=" algorithm="sha1"/>
<designer port="5465"/>
<instances dir="instances"/>
<logs dir="/var/log/jpalio" pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c - %m%n" level="DEBUG"/>
<proxy host="myproxy.com" port="8080"/>
</config>
</palio>

Parametry konfiguracyjne: