Konfiguracja

Tabele historii używane przez moduł muszą mieć postać:

Wymagane jest także utworzenie sekwencji o nazwie takiej jak nazwa tabeli z dołączonym suffiksem "_s", np. dla tabeli "extra_history" powinna zostać utworzona sekwencja "extra_history_s".

Przykładowy skrypt tworzący tabelę "extra_history" i odpowiadającą jej sekwencję dla Oracle:

create table extra_history (
  id number(38) not null constraints his_pk primary key,
  resource_name varchar2(40) not null,
  field_name varchar2(40) not null,
  row_id number(38) not null,
  old_value varchar2(4000),
  new_value varchar2(4000),
  token number(2),
  extra_id number(38),
  creation_timestamp date not null,
  creation_user_id number(6) not null
);
create sequence extra_history_s start with 1;

Znaczenie pól w tabeli historii: