Funkcje modułu history

Moduł posiada niewielką liczbę funkcji, są one jednak mocno przeciążone. Poniższa tabela pozwoli łatwo zorientować się w zestawie dostępnych funkcji.

zwracany argument metoda zapis do historii modyfikacja pola nazwa i typ argumentu
connectorName historyTableName resourceName fieldName rowId oldValue newValue
(pozostałe zmiany)
newValue
(zmiany pól z datą)
dateFormat userId extraId saveAlways
String String String String Long String String String String Long Long String
Long recordChange X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
Long recordDateChange X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
void modify X X X X X
void modifyAndTrim X X X X X
void modifyDate X X X X X X
void modifyH X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
void modifyAndTrimH X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X X
void modifyDateH X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X
X X X X X X X X X

Większość argumentów przekazywanych do funkcji modułu jest wspólna. Znaczenie tych argumentów jest opisane poniżej.

Wartości domyślne argumentów są następujące:

Funkcje recordChange oraz recordDateChange zwracają wartość Long, która jest identyfikatorem wpisu dokonanego w tabeli historii.