Ręczna instalacja plików

Pobieranie i rozpakowanie plików

W celu ręcznego zainstalowania jPALIO należy pobrać następujące pliki: 
Plik instalacyjny: http://jpalio.torn.com.pl/install/palio.zip
Najnowsze biblioteki jPALIO ze strony: http://jpalio.torn.com.pl/lib/ (Na dzień 16.04.2009 był to plik lib-6.13.26-noext.zip i ta wersja biblioteki jest użyta w przykładach. Docelowo proszę pobrać plik z najnowszymi bibliotekami)

Pobrane plik palio.zip należy teraz rozpakować do katalogu TOMCAT_HOME/webapps
Po rozpakowaniu przechodzimy do katalogu /webapps/palio i usuwamy wszystko poza katalogiem WEB-INF. Po tej operacji powinniśmy mieć następującą strukturę katalogów:

.
`--webapps
 |--docs
 |--host-manager
 |--manager
 |--palio
 | `--WEB-INF
 |   |--classes
 |   |--instances
 |   |--lib
 |   |--logs
 |   |- config.xml
 |   |- context.xml
 |   `- web.xml
 `--ROOT

Do katalogu /webapps/palio/WEB-INF/lib należy rozpakować z pliku lib-6.13.26-noext.zip pliki znajdujące się w katalogu lib-6.13.26.

Uprawnienia do katalogów


W przypadku systemu Linux należy sprawdzić czy prawa dostępu do katalogów i ich właściciel są prawidłowe. Konieczne są następujące uprawnienia do katalogów:

katalog uprawnienia
właściciel
/webapps/palio/WEB-INF/log
rwwxrwxr-x
tomcat:tomcat
/webapps/palio/WEB-INF/instances
rwxrwx---
tomcat:tomcat

jPALIO jest już zainstalowane, możesz przejść do części Pierwszy test jPALIO