Instalacja jPALIO-wersja.war w strukturze katalogów Tomcata'a

Aby zainstalować jPALIO z archiwum war wykonaj następujące kroki:

  1. Ściągnij ze strony http://jpalio.torn.com.pl/install/ plik jPALIO-wersja.war
  2. Zmień nazwę ściągniętego pliku na palio.war
  3. Przenieś plik palio.war do katalogu TOMCAT_HOME/webapps

Jeśli Tomcat był uruchomiony, aplikacja jPALIO od razu uruchomi się.

Możesz przejść do części Pierwszy test jPALIO