Instalacja archiwum jPALIO-wersja.war przy pomocy managera Tomcat'a

jPALIO można także zainstalować przy pomocy managera Tomcata. W tym celu musi być uruchomiony Tomcat z zainstalowaną aplikacją manager oraz skonfigurowany użytkownik z rolą manager w pliku tomcat-users.xml. Jeżeli tak jest możesz zainstalować jPALIO w następujących krokach:

  1. Ściągnij ze strony http://jpalio.torn.com.pl/install/ plik jPALIO-wersja.war
  2. Zmień nazwę ściągniętego pliku na palio.war
  3. Połącz się przeglądarką z Tomcatem: http://ip_serwera:8080
  4. Kliknij link Tomcat manager
  5. Po zalogowaniu wybierz plik palio.war w formularzu WAR file to deploy ->
    Select WAR file to upload i naciśnij przycisk Deploy

Plik archiwum został przesłany do serwera Tomcat, aplikacja powinna uruchomić się.

Możesz przejść do części Pierwszy test jPALIO