Pierwszy test jPALIO

jPALIO zostało już zainstalowane. Należy teraz przetestować czy wszystko działa. Jeżeli pliki jPALIO były instalowane ręcznie należy zrestartować aplikacje Tomcat.

W przeglądarce wpisz adres: http://localhost:8080/palio/html.info
Przeglądarka powinna zwrócić poniższą stronę:

Powyższy wynik oznacza poprawne zainstalowanie jPALIO. Możesz przejść do części: Konfiguracja pierwszej instancji

W razie problemów

W przypadku problemów z uruchomieniem jPALIO pierwszym krokiem jest sprawdzenie logów Tomcat oraz jPALIO w celu zdiagnozowania przyczyny wystąpienia błędu. Najważniejsze pliki logów przy prawidłowym starcie jPALIO powinny wyglądać następująco:

2009-04-16 12:23:00 org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener init
INFO: The APR based Apache Tomcat Native ...
2009-04-16 12:23:01 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol init
INFO: Initializing Coyote HTTP/1.1 on http-8080
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 384 ms
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.StandardService start
INFO: Starting service Catalina
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.StandardEngine start
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/6.0.18
2009-04-16 12:23:02 org.apache.coyote.http11.Http11Protocol start
INFO: Starting Coyote HTTP/1.1 on http-8080 <- uruchomiony serwer http na porcie 8080
2009-04-16 12:23:02 org.apache.jk.common.ChannelSocket init
INFO: JK: ajp13 listening on /0.0.0.0:8009 <- uruchomiony listener ajp na porcie 8009
2009-04-16 12:23:02 org.apache.jk.server.JkMain start
INFO: Jk running ID=0 time=0/31 config=null
2009-04-16 12:23:02 org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 1225 ms <- Serwer uruchomiony
 2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: jPALIO startting... 6.13.26 <- Start jPALIO
2009-04-16 12:23:01 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: Loading configuration:
C:\..\webapps\palio \WEB-INF\config.xml <- załadowanie głównego pliku konfiguracyjnego
2009-04-16 12:23:02 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: jPALIO started 6.13.26 <- jPALIO uruchomione
2009-04-16 12:23:02 org.apache.catalina.core.ApplicationContext log
INFO: Logs are located in C:\..\webapps\palio\WEB-INF\logs <- lokalizacja logów jPALIO
2009-04-16 12:23:01 INFO  global.jpalio - 
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio -
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio -
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio - Starting jPALIO server version 6.13.26 ...
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio - Setting base directory to: C:\..webapps\palio\WEB-INF
2009-04-16 12:23:01 INFO global.jpalio - Skanowanie classpath dla modulow palio ...
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\webapps\palio\WEB-INF\lib\jPalio.jar [56 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\WEB-INF\lib\jPalioEditor.jar [1 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\webapps\palio\WEB-INF\lib\jPalioNBP.jar [1 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - C:\..\webapps\palio\WEB-INF\lib\pmail.jar [1 moduly(ow)]
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - Nastepujace moduly zostaly wczytane (! - core, ? - external) :
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - xls, disk, remote, crypto, mth, hetman, time, itext,
ezop?, page, beans, report?, writer?, snmp, text, urlmodule, scheduler?, newsletter?, global, std,
xml, log, logic, newser, editor?, ldap, imager, ftp, language, bar, media, util, forum?, cms?,
palio, mapper, net, lang, pipe, cert, bugbase, json, ads?, proc, mail?, searchutils, cache, error,
nbp?, designer, virtualtable, history, sql, admin, pmail?, chart, html, user, reflect
<- lista załadowanych modułów
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - DesignerService rozpoczeta na porcie 5465 <- nasłuch dla jDesignera uruchomiony
2009-04-16 12:23:02 INFO global.jpalio - Setting instances directory to:
C:\..\webapps\palio\WEB-INF\instances <- katalog z plikami konfiguracyjnymi instancji
2009-04-16 12:33:02 INFO global.jpalio - memory info MB (free/total/max): 1/6/63, threads count: 13
-> GC -> memory info MB (free/total/max): 3/7/63, threads count: 13 <- Uruchamianie zakończone, dane o zużyciu pamięci.