Typy instancji

Istnieje kilka typów instancji określających dostęp do zasobów na serwerze. Wyróżnia się następujące typy instancji:


Przykładowy wybór typu instancji w konfiguracji wygląda następująco:
<instance type="master">
....
</instance>