Wywołanie

Różnice pomiędzy instancjami należy porównywać za pomocą narzędzi typu "diff" lub jego graficznych odpowiedników np. "meld". Zawartość plików do porównania generuje się w jDesignerze podłączonym do instancji z której chcemy mieć zrzut zawartości. W tym celu wybieramy pozycję w menu tak jak na obrazku:

Zrzut sum MD5

Po wybraniu nazwy pliku w którym zostanie zapisana zawartość instancji np. "zrzut_1.txt" będą obliczane sumy MD5 dla obiektów w jDesignerze. W zależności od wielkości kodu w instancji może to potrwać kilka minut.