Katalogi

Kod katalogu drzewa elementów jPALIO jest bardzo istotny ponieważ stanowi on składową kodu wszystkich elementów przypisanych do danego katalogu lub katalogów podrzędnych. Zalecane jest aby nadawanie kodów katalogów odbywało się analogicznie jak nadawanie nazw pakietom w języku JAVA. Kod folderu powinien być możliwie jak najkrótszy, ale powinien jednoznacznie wskazywać jakiego typu elementy, związane z jaką funkcjonalnością mogą się znajdować w danym folderze. Należy unikać kodów jednoliterowych. Kod folderu powinien być pisany małymi literami. W przypadku kodu składającego się z kilku słów dopuszczalne jest napisanie pierwszego słowa małymi literami a każda pierwsza litera kolejnych słów może być pisana z dużej.

Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych kodów folderów:

ui, userinterface, userInterface

UIUserInterface, user-interface, user_interface


Przykład prawidłowo nazwanych katalogów w aplikacji jDesigner: