Konfiguracja i parametryzowanie modułów

Moduły typu STANDARD nie wymagają umieszczania dodatkowych wpisów w konfiguracji instancji jPALIO. Są automatycznie inicjalizowane dla wszystkich instancji jPALIO. W przypadku modułów typu EXTERNAL wpis dotyczący danego modułu musi zostać umieszczony w konfiguracji instancji. Najprostsza konfiguracja modułu wygląda w sposób następujący:

<module name="myModule"/>

 

W przypadku gdy nasz moduł korzysta z dodatkowych parametrów należy powyższy wpis rozszerzyć do postaci następującej:

<module name="myModule">    
<connectorName>data</connectorName>
<param1>param1Value</param1> <param2>param2Value</param2> ...
</module>

 

Dostęp do parametrów kofiguracyjnych modułu jest realizowany poprzez metodę getConfigParam z klasy bazowej. Poniżej przedstawiono przykład użycia.

public static final String DEFAULT_CONNECTOR_NAME = "data";
public static final String CONNECTOR_NAME_PARAM = "connectorName";
    
public String getConnectorName() {
    return getConfigParam(CONNECTOR_NAME_PARAM) != null ? 
getConfigParam(CONNECTOR_NAME_PARAM) : DEFAULT_CONNECTOR_NAME; }