Wstęp

Moduły jPALIO pełnią funkcję bibliotek. Najczęściej jest to logicznie pogrupowany zestaw użytecznych metod, bądź też obudowanie zewnętrznych bibliotek realizujących określone funkcjonalności. W jPALIO można wyróżnić następujące typy modułów:

CORE Moduły podstawowe, automatycznie inicjalizowane przy starcie instancji jPALIO bez konieczności dodawania tych modułów w konfiguracji instancji. W języku jPALIO, wywołanie metod z tych modułów nie wymagaa podawania nazwy modułu.
np. Zamiast $text.trim(" some text ") można użyć trim(" some text ")
STANDARD Moduły standardowe, automatycznie inicjalizowane przy starcie instancji jPALIO bez konieczności dodawania tych modułów w konfiguracji instancji.
EXTERNAL Moduły dodatkowe, automatycznie inicjalizowane przy starcie instancji jPALIO tylko wtedy gdy w konfiguracji instancji zostaną one dodane.

jPALIO posiada liczny zestaw wbudowanych modułów, które zostały opisane w dedykowanych rozdziałach. Istnieje możliwość tworzenia własnych modułów. Tworzenie własnych modułów stanowi jeden ze sposobów rozszerzania funkcjonalności platformy jPALIO.

Bardzo dużą zaletą modułów jPALIO jest ujednolicenie sposobu korzystania z dostęonych funkcjonalności jPALIO. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w przypadku modułów będących nakładką na zewnętrzne biblioteki. Biblioteki te posiadają zazwyczaj różne API wymagające poznania całej hierarchii klas (często bardzo skomplikowane). Moduły jPALIO zapewniają przystępny oraz jednolity sposób dostępu do funkcjonalności realizowanych przez dane biblioteki dzięki czemu programista nie traci niepotrzebnie czasu na poznawanie tych bibliotek.