Konfiguracja

Konfiguracja loggerów jest możliwa poprzez dodanie wpisów do konfiguracji instancji jPALIO. Przykładowa, prosta konfiguracja loggera o nazwie myLogger

<instance>
...
<logger name="myLogger" level="DEBUG"/>
 ...
</instance>

 

Poniżej przedstawiono pełną listę parametrów konfiguracyjnych

name Nazwa loggera
dir Ścieżka katalogu do którego pisane są logi (domyślnie nazwa instancji)
level Poziom notowanych logów. dopuszczalne wartości: TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL (domyślnie INFO)
TRACE < DEBUG < INFO < WARN < ERROR < FATAL
appender Określa w jaki sposób tworzone są nowe pliki logów (na koniec dnia, godziny itp) (domyślnie "yyyy-MM-dd"), wyjątek - log sqlConnector który ma wartość "yyyy-MM-dd-HH"
pattern Szablon wpisu do logu. Domyślna wartość: "%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c - %m%n".
Zobacz pełną specyfikację opisu szablonu
additivity Określa czy wpis ma być propagowany do logów nadrzędnych (domyślnie "true")

 


 

 

 

 

 

Przykłady bardziej zaawansowanych konfiguracji loggerów instancji

<logger name="test1" dir="/var/log/jpalio/logs/jpalio/test1" level="INFO" />
<logger name="test2" dir="/var/log/jpalio/logs/jpalio/test2" level="DEBUG" />
<logger name="sqlConnector" appender="yyyy-MM-dd-HH" pattern="%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} %-5p %c - %m%n" additivity="true"/>
<logger name="sqlConnector" appender="yyyy-MM-dd-HH"/>