Przykłady

Przykład użycia w języku jPALIO

Proste wywołania metod modułu

$// Default loggers
$log.trace("trace message")
$log.debug("debug message")
$log.info("info message")
$log.warn("warn message")
$log.error("error message")
$log.fatal("fatal message")

$// Custom loggers
$log.trace("myLogger", "trace message")
$log.debug("myLogger", "debug message")
$log.info("myLogger", "info message")
$log.warn("myLogger", "warn message")
$log.error("myLogger", "error message")
$log.fatal("myLogger", "fatal message")

 

Typowe zastosowanie

$// Typical use
$try({
$// Some operation throwing an exception (dividing by zero)
$/(10, 0)
}, {
$log.error("myLogger", $error.getMessage(), $error.getLastError())
})

 

Przykład użycia w języku Groovy/JAVA

try {
    throw new Exception("Some exception")
} catch (Exception ex) {
    palio.Groovy.module("log").error("myLogger", ex.getMessage(), ex)
}

 

Dla zaawansowanych

Moduł Log pełni funkcję pośrednika dla klasy palio.Logger. Klasa ta jest fabryką loggerów dla środowiska jPALIO. W przypadku gdy chcemy uzyskać bezpośredni dostęp do instancji klasy org.apache.log4j.Logger związanym z loggerem o podanej nazwie możemy tego dokonać w sposób następujący:

org.apache.log4j.Logger logger = palio.Logger.getLogger("myLogger")