Wstęp

jPALIO zostało zintegrowane z WebServices przy użyciu biblioteki Apache CXF. Protokołem wymiany danych jest Simple Object Access Protocol (SOAP). SOAP wykorzystuje język XML i jest standardem organizacji W3C. Głównym zastosowaniem usług sieciowych (ang. web services) jest tworzenie systemów z architekturą zorientowaną na usługi (ang. Service Oriented Architecture, SOA). W tym podejściu do tworzenia aplikacji logika biznesowa to zestaw serwisów dostępnych zarówno dla aplikacji klienckiej zainstalowanej na komputerze użytkownika końcowego jak i innego systemu stworzonego na konkurencyjnej platformie programistycznej, np. J2EE, .Net, PHP.