Konfiguracja

Za integrację jPALIO z WebServices odpowiedzialny jest serwlet palio.webservices.WebServicesServlet. Należy dodać do pliku web.xml dodatkowe wpisy dotyczące tego serwletu.

<servlet>
<servlet-name>webservices</servlet-name>
<servlet-class>palio.webservices.WebServicesServlet</servlet-class>
</servlet>

<servlet-mapping>
<servlet-name>webservices</servlet-name>
<url-pattern>/webservices/*</url-pattern>
</servlet-mapping>


Każda instancja jPALIO może mieć zdefiniową dowolną liczbę niezależnych usług. Usługi są definiowane w pliku konfiguracyjnym instancji.

Najprostsza konfiguracja WebServices:

<webServices>
<service class="sample.TestServiceImpl"/>
<service class="sample.TestService1Impl"/>
...
</webServices>

Atrybut class to pełna nazwa klasy implementującej usługę.


Obsługiwane parametry: