Przykłady

Przykład użycia podstawowych operatorów

 

$=(@sueAge, 16)
$=(@sueHasCat, true)
$=(@sueHasDog, true)

$if($>=($@sueAge, 18), { 
 $=(@sueOwn, "Suzanne") 
}, { 
 $=(@sueOwn, "Suzie")
}) 

$if($&&($@sueHasCat, $@sueHasDog), {
 $=(@sueOwn, $+([$@sueOwn, " has a cat and a dog"]))
}, {
 $if($@sueHasCat, {
  $=(@sueOwn, $+([$@sueOwn, " has a cat"]))
 }, {
  $if($@sueHasDog, {
   $=(@sueOwn, $+([$@sueOwn, " has a dog"]))
  }, {
   $=(@sueOwn, $+([$@sueOwn, " has no pets"]))
  })
 })
})

$@sueOwn

 

Sortowanie tablicy ciągów znaków

 

$=(@fruits, ["apple", "banana", "mango", "strawberry", "pineapple", "blackcurrant", "pear"])

$=(@outerCounter, 1)
$for($-($length($@fruits), 1), {
 $=(@innerCounter, 0)
 $=(@innerLoop, $<($@innerCounter, $@outerCounter))
 $for(@innerLoop, {
  $if($biggerOrEqualsIgnoreCase((String)$@fruits[$@innerCounter], (String)$@fruits[$@outerCounter]), {
   $=(@tmp, (String)$@fruits[$@outerCounter])
   $=(@fruits, (String)$@fruits[$@innerCounter], $@outerCounter)
   $=(@fruits, $@tmp, $@innerCounter)
  })
  
  $++(@innerCounter)
  $=(@innerLoop, $<($@innerCounter, $@outerCounter))
 })
 
 $++(@outerCounter)
})

$@fruits

 

$=(@fruits, ["apple", "banana", "mango", "strawberry", "pineapple", "blackcurrant", "pear"])

$=(@outerCounter, 1)
$for($-($length($@fruits), 1), {
$=(@innerCounter, 0)
$=(@innerLoop, $<($@innerCounter, $@outerCounter))
$for(@innerLoop, {
$if($biggerOrEqualsIgnoreCase((String)$@fruits[$@innerCounter], (String)$@fruits[$@outerCounter]), {
$=(@tmp, (String)$@fruits[$@outerCounter])
$=(@fruits, (String)$@fruits[$@innerCounter], $@outerCounter)
$=(@fruits, $@tmp, $@innerCounter)
})

$++(@innerCounter)
$=(@innerLoop, $<($@innerCounter, $@outerCounter))
})

$++(@outerCounter)
})

$@fruits