Przykłady

Przykład użycia operatorów arytmetycznych

$=(@numerator, 1)
$=(@denominator, 7)
$=(@fraction, $/($@numerator, $@denominator, $-($@denominator, 1)))
$+=(@fraction, $*($@fraction, $-($@denominator, 1)))
$@fraction
Zaokrąglanie liczb zmiennoprzecinkowych

$floor(0.1) $floor(0.5) $floor(0.9)
$round(0.1) $round(0.5) $round(0.9)
$ceil(0.1)  $ceil(0.1)  $ceil(0.9)
Generowanie liczby zmiennoprzecinkowej z określonego zakresu

$=(@range, [-0.25, 0.75])
$=(@random, $+((BigDecimal)$*((BigDecimal)$-((BigDecimal)$@range[1], (BigDecimal)$@range[0]), $generateBigDecimal()), (BigDecimal)$@range[0]))
$@random