LDAP


Opis

Konektor LDAP służy do definiowania połączeń do bazy danych serwera LDAP. Implementacja konektora znajduje się w klasie palio.connectors.LDAPConnector, będącego rozszerzeniem klasy palio.connectors.PooledConnector, a co się z tym wiąże będącego w puli połączeń jPalio. W jPALIO jest on używany w module LDAP w metodach przeszukiwania, edycji, dodawania, usuwania oraz przenoszenia elementów drzewa na serwerze usług katalogowych LDAP.

Zobacz także:


[LDAP] Opis
 

Konfiguracja

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Wartość domyślna
principal Korzeń kontekstu konektora.
Brak.
credentials hasło Brak.

Wzór definicji konektora:

<connector name="ldap" url="ldap://<host>:<port>/<initial_context>">
  <principal>...</principal>
  <credentials>...</credentials>
</connector>

Przykład definicji:

<connector name="ldap" url="ldap://localhost:389/dc=xxx">
  <principal>cn=Manager,dc=xxx</principal>
  <credentials>passwd</credentials>
</connector>