TCP


Wstęp

Konektor TCP służy do definiowania połączeń do dowolnego hosta w sieci TCP/IP na określony port. Implementacja konektora jest w klasie palio.connectors.TCPConnector. Jak każdy konektor w jPALIO jest on z definicji w puli. W jPALIO jest on używany w module Net w metodach pisania i odczytu danych z gniazd TCP/IP.

 

Zobacz także:


[Net] Gniazda (socket)
 

Konfiguracja

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Wartość domyślna
charset Definiuje zestaw znaków jaki będzie używany do konwersji String <-> byte[] w metodach które dane przyjmują właśnie jako String. Kodowanie ustawione jako domyślne w konfiguracji instancji.

TODO: w Relacje dodać link do Dokumentacja > Administracja > Konfiguracja > konfiguracja instancji

Przykładowa konfiguracja konektora TCP w pliku instancji:

 

<instance>
  ...
  <connector name="tcp" url="tcp://lorem.ipsum.com:1234" refresh="0" traceWrite="true">
    <charset>iso-8859-2</charset>
  </connector>
  ...
</instance>