FTP


Konfiguracja

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Wartość domyślna
name Nazwa konektora Brak.
url Url do serwera ftp z opcjonalnym portem Brak.
user Nazwa użytkownika (jeśli serwer wymaga uwierzytelnienia) Brak.
password Hasło (jeśli serwer wymaga uwierzytelnienia) Brak.

Przykładowa konfiguracja konektora FTP w pliku instancji:

<instance>
  ...
  <connector name="ftp" url="ftp://ftp.torn.com.pl:21">
    <user>user</user>
    <password>password</password>
  </connector>
  ...
</instance>

Wstęp

Konektor pozwalający na połączenia przez protokół FTP. Implementacja konektora jest w klasie palio.connectors.FTPConnector. Jak każdy konektor w jPALIO jest on z definicji w puli. W jPALIO jest on używany w module FTP. Poszczególne metody konektora implementują następujące komendy protokołu FTP:

Zobacz także:


[FTP] Wstęp