TCP


Wstęp

Listener TCP  tworzy gniazdo i nasłuchuje na dane. Implementacja tego listenera jest w klasie palio.listeners.SimpleTCPListener. W przypadku otrzymania danych przez listener wywołuje on podany w konfiguracji  Obiekt przekazując wczytane dane w parametrze $0. Następnie jeśli Obiekt ustawił parametr TCPAnswer jest odsyłana odpowiedź i połączenie zostaje zamknięte.

W przypadku błędu I/O wywoływany jest inny Obiekt błędu (wskazany w konfiguracji) z parametrami [komunikat_błędu, klasa_błędu].

Konfiguracja

Parametry konfiguracyjne:

Nazwa Opis Wartość domyślna
class Klasa implementująca listener. W jPALIO jest gotowa implementacja w postaci klasy palio.listeners.SimpleTCPListener Brak.
port Port na którym nasłuchuje listener Brak.
callbackObjectId Obiekt który jest wołany po otrzymaniu danych przez listener i do którego są przekazywane odebrane dane. Brak.
errorObjectId Obiekt który jest wołany w przypadku wystąpienia będu I/O Brak.

Przykładowa konfiguracja listenera w konfiguracji instancji:

<instance>
  ...
  <listener name="tcp">
    <class>palio.listeners.SimpleTCPListener</class>
    <port>1234</port>
    <callbackObjectId>123</callbackObjectId >
    <errorObjectId>321</errorObjectId>
  </listener>
  ...
</instance>