SNMP


Opis

Nasłuchiwanie na porcie można skonfigurować na 3 sposoby:

Kolejność wyboru jest następująca: jeśli nazwa listenera w konfiguracji nie jest podana, zostanie utworzony listener instancji, w przeciwnym przypadku instancja spróbuje się połączyć z listenerem jPalio o zadanej nazwie, zaczynając od instancyjnego, a jeśli takiego nie będzie - spróbuje się zarejestrować w globalnym.

Konfiguracja

Tagi

Przykłady konfiguracji

config.xml (konfiguracja serwera), listener globalny:

<palio>
 <config>
  ...
  <listener name="conf1">
  <class>palio.modules.snmp.listeners.SnmpPalioListener<⁄class>
  <listenerAddress>192.168.1.167:10162<⁄listenerAddress>
  <defaultTimeout>1000<⁄defaultTimeout>
  <defaultRetries>1<⁄defaultRetries>
  <dispatcherThreads>3<⁄dispatcherThreads>
  <⁄listener>
 <⁄config>
 ...
<⁄palio>

instancja.xml (konfiguracja instancji), listener instancji:

<instance>
 ...
 <listener name="inst1">
  <class>palio.modules.snmp.listeners.SnmpPalioListener<⁄class>
  <listenerAddress>192.168.1.167:10162<⁄listenerAddress>
  <defaultTimeout>1000<⁄defaultTimeout>
  <defaultRetries>1<⁄defaultRetries>
 <⁄listener>
 ...
<⁄instance>